Youth Empowerment Seminar 2024

Youth Empowerment Seminar 2024
July 10, 2024 10:17

Op 24 juni 2024 trokken wij, drie studenten uit Vlaanderen, samen met studenten die hun uitwisseling in Wallonië deden, naar Berlijn om deel te nemen aan het Youth Empowerment Seminar 2024.

Het YES 2024 stond onder het thema “Finding Common Ground in A Divided World“

Volgens dit onderwerp kozen wij op voorhand tracks, ikzelf volgde “Breaking The Polarization Cycle“. Daar spraken wij onder andere erover, wat polarisatie überhaupt precies betekent, waar ze gebruikt wordt en voerden ook een debat. Ik mocht er heel veel van meenemen. 

Andere tracks waren “Solidarity in Action“, “Exploring Polarization through Drama“, “Fact Or Fiction“ en “Media Mindfulness“.

Buiten de tracks zijn er heel veel mogelijkheden geweest om kennis met nieuwe mensen te maken, dat kon bij de spirit activites, bij het eten of 's avonds in de lounge. Je kon heel verschillende mensen met heel verschillende perspectieven en ervaringen ontmoeten, maar toch was er door de uitwisseling met YFU steeds een soort connectie.

Ik denk dat het YES een goede mogelijkheid is, om uw uitwisseling te laten eindigen, omdat de mensen er jou kunnen begrijpen en je mensen vanuit de hele wereld kunt ontmoeten.

Het was een terugzien van oude vrienden en het maken van nieuwe vriendschappen. En het voelen van de YFU-spirit, als je samen met 275 andere studenten en 100 vrijwilligers samen de YES-dance danst.

Magdalena uit Duitsland